SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

PU0952 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

100%

Criteris de superació

a) Per a aprovar l'assignatura és necessari que l'alumne arribe a la nota mínima de 5 punts sobre 10 sumant els informes realitzats pel supervisor de l'empresa i la memòria final que haurà de lliurar l'alumne.

És requisit indispensable la realització mínima exigida que componen el període de pràctiques i que són 293 hores com a mínim.

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el la/estudianta es considere presentat/a en una assignatura.

- Memòria final (50% de la nota final) que serà avaluada pel tutor assignat i una vegada hagen conclòs les pràctiques

- Informes positius per part del supervisor de l'empresa (50% de la nota final) que seran lliurats al tutor una vegada hagen conclòs les pràctiques.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16