SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0960 - Dialectes de l'Anglès i el seu Context Cultural

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Projectes

20%

Criteris de superació

Avaluació:

El 60% de la nota final s’avalua sobre les tasques realitzades al llarg del període lectiu
El 40% restant s’avalua sobre un examen escrit on es faran preguntes curtes sobre els continguts teòrics, i es demanarà anàlisis de mapes lingüístics explicats en classe.

La nota mínima exigida serà el 50% en totes i cada una de les proves.

Proves:

Tasques pràctiques, treballs i projectes (60%) : prova necessària per a aprovar;  recuperable.

Examen (40%): prova necessària per a aprovar; recuperable.

 

Es considera PRESENTAT l'alumnat que realitze l'examen escrit. Es considera NO PRESENTAT l'alumnat que no realitze l'examen escrit.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16