SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0950 - Pragmàtica del Discurs en Llengua Anglesa

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

35%

Presentacions orals i pòsters

25%

Criteris de superació

 examen escrit

els estudiants i les estudiantes realitzaran un examen final escrit al finalitzar el semestre. l’examen consistirà en aspectes teòrics relacionats amb els continguts treballats a classe. aquesta part computarà per un 70% de la nota final.

treball

l'estudiantat relitzarà un treball escrit que entregarà la data de l'exàmen escrit. aquest treball versarà sobre aspectes vistos a classe i aplicacions pràctiques. la nota del treball computarà per un 30% de la nota final de l'assignatura.

 

nota. per a aprovar l'assignatura, l'estudiantat hi ha de:

obtenir un 5 sobre un total de 10 en la suma de les dues parts 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16