SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0916 - Morfosintaxi de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Projectes

25%

Criteris de superació

a) Tasques individuals o en grup. No hi ha nota minima. Valen el 25% del total de la nota. Han de ser entregades en la data acordada.

b) Examen: val el 75% del total de la nota.

El examen té dues parts:    

  • TEORIA (30% del total)
  • PRÀCTICA (45% del total)

Per a poder aplicar la nota de les tasques individuales a la nota final, és necessària una nota MÍNIMA del 50% en cada part de l'examen. Per a superar l'assignatura, la nota final obtinguda ha de ser d'un mínim del 50% de la qualificació total (10,0).

IMPORTANT:

Els projectes que es realitzen durant el semestre acadèmic (i.e. les tasques individuals i grupals) constitueixen un 25% de la nota final i es consideren proves obligatòries i recuperables. Si aquests projectes no s'entreguen en la convocatòria ordinària, els alumnes hauran de entregar-los en la convocatòria extraordinària en la data indicada pel professor.

Es considera no presentat a l'alumne que no es presenta a l'examen escrit. En el cas de no presentar-se a la convocatòria ordinària de l'examen, la nota del portfolio es guarda per a la segona convocatòria. En el cas de no presentar-se a cap convocatòria, la nota dels projectes no es guarda per al pròxim curs.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16