SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0908 - Crítica Pràctica (Literatura)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'estudiant haurà d'obtenir un puntuació del 50% de la nota final de l'avaluació per a aprovar l'assignatura. La nota final de l'avaluació s'obtindrà de la suma de les notes obtingudes en cada prova d'avaluació.

L'estudiantat que haja realitzat l'examen escrit es considerarà com PRESENTAT. La no realització de qualsevol de les proves d'avaluació (examen escrit, presentació oral i observació/execució de tasques) implicarà la nota de NO PRESENTAT.

Qualsevol tipus de treball que haja de ser lliurat al llarg del curs, haurà d'atenir-se a la data límit oficial de presentació del mateix. La presentació de qualsevol treball fora de la data límit oficial no serà avaluat. 

En la segona convocatoria, els estudiants que es presenten a la prova final escrita podràn aprovar l'assignatura amb les mateixes condicions (serà necessari un mínim de 6 sobre 10 per aprobar el curs)

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16