Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0904 - Anglès Escrit: Textos Bàsics

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Criteris de superació

- Examen escrit (test, desenvolupament y/o problemes): 70% del nota final
 
Els estudiants han d'aprovar l'examen escrit per a poder tindre en compte el portfolio (3 treballs escrits) . Els estudiants han d'obtindre un mínim de 50% en el examen escrit (nota FINAL mínima: 3,5 sobre 10,0).
 
 
- Treballs escrits/ Portfolio: 30% del nota final
 
Els estudiants seran avaluats en funció de la qualitat de les tasques realitzades. Els estudiants han d'obtindre un mínim de 50% per a poder tindre en compte l'examen escrit (nota FINAL mínima: 1,5 sobre 10,0).
 
Per a tindre en compte el 30% dels treballs escrits, els estudiants hauran de realitzar una entrevista obligatòria amb el/la professor/a la setmana abans de les vacances de Nadal, en la qual els estudiants hauran de mostrar les tasques realitzades durant el curs (el llibre “English Grammar in Use” i els 3 treballs escrits/portfolio corregits i millorats). Si no es compleixen estos requisits, NO s´avaluarà el portfolio.
 
 
- Casos excepcionals:
 
Per als estudiants que no aproven l'examen escrit en la primera convocatòria, la nota del portfolio es mantindrà per a la segona convocatòria. Els estudiants que superen l'examen escrit en la primera convocatòria però no obtinguen la qualificació mínima del portfolio, han de tornar a lliurar el portfolio complet abans de la data de la segona convocatòria. Els estudiants que no hagen completat el portfolio i no s'han presentat a la primera convocatòria han de fer un examen estès en la segona convocatòria, aquest examen estès serà avaluat a 100% de la qualificació total. Per a superar l'assignatura, la nota final obtinguda ha de ser d'un mínim del 50% de la qualificació total (10,0).