PE0917 - Estructura Social Contemporània (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1. Estructura social contemporània de les societats capitalistes avançades

2. De la societat industrial a la societat de la informació

3. Estructura social d’Espanya: de la industrialització a la Gran Depressió

4. L’emmarcat de l’estructura social

5. Estructura social global contemporània: menys pobresa, més desigualtat

6. Estructures socials i grups socials

7. Estructures socials i polítiques socials

8. Microestructura social: conflicte i poder a si de les organitzacions