Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0932 - Segon Idioma per a Turisme II (Francès)

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

30%

Resolució d'exercicis i problemes

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Criteris de superació

1) Carpetes d'aprenentatge: Fins a 3 punts 

1.1. Dossier de comprensió escrita: 1 punt 
 
1.2. Test autoavaluació, exercicis en autonomia, tests i activitats de  classe: fins a 2 punts 
 
2) Examen final de coneixements: obligatori ( Fins a 2 punts) 
 
3) Execució de tasques: obligatori 
 
Treball i exposició oral en grup o activitat alternativa individual negociada amb la profesora ( Fins a 2,5 punts) 
 
4) Resolució de problemes: obligatori 
 
Exposició oral individual (Fins a 2,5 punts) 
 
TOTAL (màxims punts) : 10 punts 
 
Nota mínima global entre els 4 apartats per a superar l'assignatura: 5.
 
L'estudiant es considerarà presentat a aquesta assignatura si realitza les 3 proves següents:
  • 1. examen final de coneixements 
  • 2. exposició oral en grup o activitat alternativa individual
  • 3. exposició oral individual