Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima de cada una de les proves perquè l’alumne puga superar l’assignatura és de 5

B)

 

Tipus de prova

Ponderació

 

 

Examen escrit (test, desenrotllament i/o problemes)

60

Exercicis pràctics

40

 

 

c) Només l’aprovat de l’examen permetrà que la nota siga ponderada la dels exercicis pràctics. Els exercicis pràctics no son recuperables, pero se permetrà anar a la segona convocatoria y que l'alumne puga presentarse al examen y aprobar directament amb la seua nota.