Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0920 - Operacions i Processos de Producció en Turisme

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

 A) Especificar la nota mínima de cadascuna de les proves o globalment que s'exigeix ​​a l'estudiantat per superar l'assignatura.

B) Especificar quines són les proves estrictament necessàries perquè l'estudiant es consideri presentat en una convocatòria.

L'assignatura es considerarà superada si s'obtenen almenys 5 punts en el conjunt de les proves d'avaluació.

L'estudiant ha de superar tant la part de Teòria (mínim 1,75 sobre 5) com la resolució de casos pràctics, de laboratori i Seminaris  (mínim 1,75 sobre 5) per poder superar l'assignatura.

L'estudiant es considerarà presentat quan hagi realitzat l'examen escrit.

Tot estudiant que no se hagi presentat a la primera convocàtoria ó la hagi suspesa, en la segona convocàtoria podrà obtindre la màxima nota posible a l'assignatura.