Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0913 - Direcció Estratègica d'Organitzacions Turístiques

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

A) L’avaluació d’aquesta assignatura constarà de dues parts:

    1ª.- PART PRÀCTICA: consistirà en la resolució de casos i elaboració de treballs (40% de la nota final). Per a aprovar l’assignatura haurà d’obtindre en aquesta part un 1,6 sobre 4.

     2ª.- PART TEÒRICA: examen escrit (test, desenvolupament i o problemes) (60% de la nota final). Per a aprovar l’assignatura haurà d’obtindre en l’examen un 2,4 sobre 6.

     La nota de la part pràctica es guardarà en segona convocatòria del mateix curs acadèmic, però no per a posteriors cursos.

B) Perquè l'estudiant es consideri presentat en un convocatòria cal que es presenti a l'examen escrit.