Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0947 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Ha d'estar orientat a l'aplicació de les competències generals associades a la titulació, a capacitar per a la recerca, gestió, organització i interpretació de dades rellevants, normalment de l'àrea d'estudi, per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants i que facilite el desenvolupament d'un pensament i judici crític, lògic i creatiu.

El contingut de cada TFG pot correspondre a les tipologies:

a) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents àmbits relacionats amb la titulació.

b) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol.

c) Treballs experimentals relacionats amb la titulació.

d) Altres tipus de treball.

El tema del Treball de Final de Grau ha de permetre la realització per l'estudiant o l'estudianta en un nombre d'hores corresponent als 6 crèdits ECTS, que té assignada la matèria en el pla d'estudis del grau en Relacions Laborals-RRHH.

En cada curs acadèmic, els departaments implicats en la titulació en Relacions Laborals i Recursos Humans proposaran les línies temàtiques.