Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

RL0932 - Drets Fonamentals Inespecífics i Relació Laboral

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

En les dates fixades a tal efecte es desenvolupa una prova teoricopràctica.
Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota. El 25% restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries que s'han de realitzar per part de l'alumnat, activitats que s'aniran assenyalant en el seu moment i que poden tenir realitzar-se en les sessions de classe de forma presencial o de forma no presencial.
Les activitats obligatòries computen per ser avaluades quan siguin lliurades, en línia o a classe després de la seva correcció col · lectiva durant les classes presencials, a la finalització de l'exposició teòrica dels temes als quals van referits. Es realitzaran diverses activitats obligatòries: el nombre concret s'indicarà a l'inici del curs juntament amb el calendari de programació de l'assignatura.
Per tant:
Examen escrit: 75% nota final.
Execució de tasques pràctiques: 25% nota final.
Es considera presentat a l'alumnat que vagi a l'examen escrit.
Per superar l'assignatura s'exigeix ​​un mínim de puntuació de cinc com a nota global.