Assignatures

esborrar

SJD016 - Local Language II

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

SJD017 - Perception and Manipulation

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

SJD018 - Research Methodology

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

SJD019 - Robotic Intelligence

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

SJD020 - Cooperative Robotics

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa

SJD021 - Telerobotics

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa

SJD022 - Cognitive Processes

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa

SJD023 - Ambient Intelligence

Curs 2 - Semestre 1 - Optativa

SJD024 - Master's Thesis

Curs 2 - Semestre 2 - Projecte final