Assignatures

esborrar

SBL001 - Teories i Models d'Infermeria

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBL002 - Economia de la Salut

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBL004 - Anglès Aplicat a la Investigació I

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

SBL005 - Pràctica Clínica Basada en l'Evidència

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SBL006 - Mètodes Educatius

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SBL008 - Bioètica

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SBL009 - Documentació Científica I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

SBL013 - Anglès Aplicat a la Investigació II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

SBL015 - Documentació Científica II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

SBL017 - Treball de Final de Màster

Curs 2 - Anual - Projecte final