Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

I. IMPOST DE SOCIETATS> 

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

2. FET IMPOSABLE 

3. SUBJECTES PASSIUS 

4. BASE IMPOSABLE 

4.1. Operacions vinculades 

4.2. Regles de valoració: canvis de residència, cessament d'establiments permanents, operacions realitzades amb o per persones o entitats residents en paradisos fiscals i quantitats subjectes a retenció 

4.3. Subcapitalización 

4.4. Exempció per evitar la doble imposició econòmica internacional sobre dividendosy rendes de font estrangera derivades de la transmisi´n de valors representatius dels fons propis d'entitats no residents en territori espanyol. 

4.5. Exempció de determinades rendes obtingudes a l'estranger a través d'un establiment permanent 

5. PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ DE L'IMPOST 

6. DEUTE TRIBUTARI 

6.1. Tipus de gravamen 

6.2. Deduccions per evitar la doble imposició internacional: dividends i participacions en beneficis 

6.3. Deduccions per incentivar la realització de determinades activitats 

7. RÈGIMS TRIBUTARIS ESPECIALS 

7.1. Institucions d'Inversió Col·lectiva constituïdes en països o territoris qualificats com a paradisos fiscals 

7.2. Règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, bescanvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre Estat de la Unió Europea 

7.3. Transparència fiscal internacional 

7.4. Entitats de Tinença de Valors Estrangers (ETVEs) II. IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS 

1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

2. ELEMENTS PERSONALS 

3. SUBJECCIÓ A l'IMPOST 

3.1. Rendes obtingudes en territori espanyol 

3.2. Rendes exemptes 

3.3. Forma de subjecció i operacions vinculades 

4. RENDES OBTINGUDES MITJANÇANT ESTABLIMENT PERMANENT 

5. RENDES OBTINGUDES SENSE MEDIACIÓ D'ESTABLIMENT PERMANENT 

6. ENTITATS EN RÈGIM D'ATRIBUCIÓ DE RENDES 

7. GRAVAMEN ESPECIAL SOBRE BÉNS IMMOBLES D'ENTITATS NO RESIDENTS III. CONVENIS PER EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓ. 

1. Pressupostos d'aplicació. 

2. Supòsits més rellevants.