Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

TEMA 1. LA INVERSIÓ FINANCERA 

1.1. Objectius de la inversió 

1.2. Tipus de risc 

1.3. El binomi rendibilitat-risc 

1.4. Diversificació del risc 

1.5. La hipòtesi del mercat eficient 

TEMA 2. EL MERCAT DE VALORS DE RENDA VARIABLE 

2.1 Introducció 

2.2 Funcions econòmiques de la Borsa 

2.3 Organització i funcionament 

2.4 Determinates del comportament borsari 

2.5 Tipus d'accions 

2.6 Operacions al comptat i amb crèdit al mercat 

2.7 Operacions especials 

2.8 Índexs borsaris 

2.9 Operativa del Sistema d'Interconnexió Borsària Español (SIBE) 

2.9.1 Fases del mercat 

2.9.2 Ordres de negociació 

2.9.3 Subhastes per volatilitat 

TEMA 3. ELS MERCATS DE RENDA FIXA 

3.1 Estructura temporal dels tipus d'interès 

3.2 Mercat de Deute Públic Anotat 

3.2.1 Característiques, membres del mercao i tipus d'actius 

3.2.2 Operativa: Mercat primari i secundari 

3.3 Mercat electrònic borsari 

3.4 Mercat AIAF 

3.4.1 Particularitats 

3.4.2 Actius i operativa 

3.5 Plataforma electròniques de negociació 

TEMA 4. ANÀLISI DE VALORS 

4.1 Anàlisi fonamental 

4.1.1 Conceptes 

4.1.2 Anàlisi macroeconòmica (Top-Down) 

4.1.3 Anàlisi fonamental (Bottom-Up) 

4.1.4 Ràtios borsàries 

4.2 Anàlisi tècnica 

4.2.1 Principis 

4.2.2 Anàlisi de tendències 

4.2.3 Figures i indicadors 

TEMA 5. INVERSIÓ COL·LECTIVA 

5.1 Concepte i avantatges de la inversió colectivaI 

5.2 Fons i Societats d'inversió 

5.3 Tipologia de fons 

5.3.1 FIM 

5.3.2 FIAMM 

5.3.3 Fons garantits 

5.3.4 Fons d'inversió lliure 

5.4 Fons i plans de pensions 

Tema 6.- MERCATS DE DERIVATS 

6.1 Mercats de futurs 

6.1.1 Conceptes i tipus de contractes 

6.1.2 Operatoria 

6.1.3 Estratègies de gestió de risc 

6.2 Mercat d'opcions 

6.2.1 Conceptes i tipus de contractes 

6.2.2 Operatoria 

6.2.3 Estratègies de gestió de risc 

TEMA 7. INVESIÓN SOCIALMENT RESPONSABLE 

7.1 Concepte i evolució 

7.2 Estratègies d'inversió 

7.3 Instruments 

7.3.1 Productes financers 

7.3.2 Entitats del mercat financer 

7.4 Panorama internacional 

7.5 Gestió de carteres en ISR