IN1134 - Institucionalització i Salut

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1 - Dependència. 
 
Tema 2 - Diferents recursos. 
 
Tema 3 - Família davant la dependència: Dones i nens. 
 
Tema 4 - Aïllament. 
 
Tema 5 - Institucionalització.