Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1131 - Cures Crítiques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establertes. 
 
La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents: 
 
· Examen escrit. Ponderació 50%. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per aprovar l'assignatura. 
 
· Observació / execució de tasques i pràctiques tutelades / clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques en els centres d'atenció especialitzada. Ponderació 25% 
 
· Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25% 
 
Es considerarà com presentat aquell alumne que realitzi l'examen escrit.

Al final, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del verifica.