Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

1. - Examen escrit / teòric: computarà el 80% de la nota

Constarà de 40 preguntes tipus test i 2 de desenvolupament curtes.

 

  • 30 preguntes tipus test es referiran al material del temari:

Puntuen fins a 6 punts sobre 10

- 10 preguntes tipus test es referiran al temari exercitat com pràctiques:

Puntuen 1 punt sobre 10

- 2 preguntes de desenvolupament es referiran al temari exercitat com pràctiques:

Puntuen 1 punt sobre 102. - Realització d'un treball. Computarà el 20% de la nota (2 punts sobre 10)

Es realitzaran un treball sobre les pràctiques. El treball constarà de:


 

  • Una introducció explicant els aspectes essencials dels temes tractats en les pràctiques (d'una extensió no superior a 2 pàgines)
  • Es triarà una de les pràctiques, i es realitzarà una planificació de com s'actuaria aplicant l'habilitat o habilitats vista en aquesta pràctica (extensió no superior a 5 pàgines)
     


S'aprova obtenint un 5 en el conjunt d'ambdues proves. Es considera 'presentat `a l'alumne que realitzi, com a mínim, l'examen teòric i el treball pràctic, tots dos.