Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

IN1105 - Fisiologia Humana (Fisiologia)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

L'avaluació de coneixements teòrics es realitzarà mitjançant examen escrit.

En l'examen escrit s'avaluaran els continguts especificats en el temari. La durada de l'examen escrit serà de dues hores. Serà necessari obtenir un 5 per a considerar aprovat l'examen i per a incloure la nota de pràctiques de laboratori, que igualment haurà de ser un 5, per a ponderar la nota final. 

L'assistència a les sessions pràctiques de laboratori és de caracter obligatori (grups reduïts segons horaris programats). Les sessions pràctiques seran avaluades de forma continuada i mitjançant examen pràctic. La nota obtinguda en les pràctiques de laboratori es guardarà per a la segona convocatòria. 

És estrictament necessari, realitzar l'avaluació de continguts i les pràctiques relacionades.

Es considera com presentat, aquell estudiant que realitza l'examen escrit.