MD1142 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1

Temari

Temari

Classes teòriques

 • Què és la malaltia mental? Què és la psiquiatria? Què és ser psiquiatre?
 • Les manifestacions dels trastorns mentals. Examen de l'estat mental. Les classificacions psiquiàtriques.
 • Trastorns mentals comuns: Trastorns d'ansietat
 • Trastorns mentals comuns: Trastorns afectius i adaptatius
 • Trastorns mentals comuns: Trastorns amb atribució somàtica.
 • Trastorns de la personalitat.
 • Trastorn mental greu: Etiopatogènia, clínica i diagnòstic.
 • Trastorn mental greu: Tractament
 • Trastorne mental greu: Rehabilitació i cures.
 • Trastorns per ús de substàncies.
 • Trastorns del somni i l'esfera sexual
 • Psiquiatria de la Infància i l'Adolescència
 • Psiquiatria de la Infància i l'Adolescència
 • Psiquiatria de la Infància i l'Adolescència
 • Trastorns de la conducta alimentària
 • Trastorns mentals orgànics i psiquiatria d'enllaç.
 • Psicofarmacologia 1
 • Psicofarmacologia 2
 • Altres tractaments biològics
 • Equips i dispositius d'atenció a la salut mental

Seminaris:

 • Seminari conjunt amb el Cap de Servei
 • Urgències psiquiàtriques i suïcidi
 • Psicoteràpies: tècniques conductuals
 • Psicoteràpies: tècniques cognitives
 • Psicoteràpies: tècniques de tall psicoanalític i interpersonal
 • Aspectes ètics i legals
 • Seminari de Medicina Preventiva i Salut Pública
 • Seminari de casos clínics