Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1134 - Medicina Obstètrica i Ginecològica

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Taller d'habilitats i simulació

25%

Resolució de casos

25%

Criteris de superació

25% resolució de casos:ECOE. Nota mínima: 5/10

25% taller d'habilitats i simulació. Nota mínima: 5/10. Es divideix en 3 subapartats:
 

  • 15% nota del portafoli (10%) + notes tutor de pràctiques (5%).
  • 10% seminaris: avaluada en l'examen escrit.

50% examen escrit: Nota mínima: 5/10.

La asistencia a les practiques cliniques sera obligatoria i necesaria per aprovar la asignatura. La no asistencia a les mateixes significara el suspes de la asignatura en primera convocatoria. En segona convocatoria a mes a mes de sueprar la prova escrita es tindra que superar un cas clinic a desarrollar.

Per tant la prova final escrita puntua un 60% de la nota global.

L'esquema d'examen escrit serà el següent:

Tipus: test

Nombre de preguntes: 100 preguntes aproximadament.


Penalització: 3 preguntes malament resten una be (-0.33 per cada pregunta mal).

Es considerarà com presentat a aquell alumne que ha realitzat l'examen escrit. En cas de no superar l'examen escrit les notes de la resta de l'avaluació que estiguen superades es guardaran per a la següent convocatòria.