Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1133 - Malalties Sanguínies, Hematopoiètiques i Oncològiques

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

 

A)    BLOC ONCOLOGIA

Tema 1. Introducció.

a.       Biologia de la cèl·lula  neoplàsica:  Carcinogènesis i Genètica molecular.

b.      Història natural del càncer: procés de  metastatització.

Tema 2. Metodologia de treball. Estudi d'extensió i factors pronòstics. Marcadors tumorals. Classificació (TNM,UICC,AJC…).

Tema 3. Principis de Cirurgia Oncològica.

Tema 4. Principis de tractament: Radioteràpia.

Tema 5. Principis de tractament:  Hormonoteràpia.

Tema 6. Principis de tractament: Agents biològics; nous tractaments.

Tema 7. Principis de tractament: Quimioteràpia.

Tema 8. Epidemiologia i prevenció del càncer.

Tema 9. Melanoma.

Tema 10. Tractament de suport en Oncologia.

Tema 11. Urgències oncològiques.

Tema 12. Càncer d'origen desconegut.

Tema 13. Càncer de cap i coll.

Tema 14. Tumors cerebrals.

Tema 15. Sarcomes de parts Blanes.

Tema 16. Consell genètic i càncer.

Tema 17. Càncer  ginecològic.

a.       Càncer d'ovari.

b.      Càncer de  cèrvix i càncer d'endometri. 

Tema 18. Càncer  urològic.

a.       C. renal.

b.      C.Urotelial.

c.       C. Pròstata.

d.      T. germinals.

Tema 19. Tumors digestius (I)

a.       Esòfag.

b.      Gàstric.

c.       Pancreàtic.

d.      Hepatocarcinoma.

e.       Vies biliars.

Tema 20. Tumors digestius (II). Colorectal.

Tema 21. Càncer endocrí.

Tema 22. Càncer de pulmó.

Tema 23. Càncer de mama.

 

B)    BLOC HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA

Tema 1 (24). Hematologia i Hemoteràpia. Estructura i contingut.

Tema 2 (25). Patologia delshematies, leucòcits i plaquetes.

Tema 3 (26). Anèmies concepte i classificació.

Tema 4 (27). Anèmiesmicrocítiques i  normocítiques.

Tema 5 (28). Anèmies macrocítiques i megaloblàstiques.

Tema 6 (29). Anèmies hemolítiques hereditàries: membranopaties,enzimopaties,  hemoglobinopaties i talassèmies.

Tema 7 (30). Anèmieshemolítiques adquirides: AHAI (anèmia  hemolíticaautoimmune) i HPN (hemoglobinúria paroxística nocturna).

Tema 8 (31). Insuficiències medul·lars. Aplàsia medul·lar i Anèmia de  Fanconi.

Tema 9 (32).  Poliglobúlies. Policitèmia Vera.

Tema 10 (33). Síndrome mieloproliferatiu crònic (SMPc): mielofibrosis (MF) i trombocitèmia essencial (ET). 

Tema 11 (34). Síndrome mieloproliferatiu crònic (SMPc): leucèmia mieloide crònica.

Tema 12 (35). Síndromes mielodisplàsiques.

Tema 13 (36).Leucocitosis. Leucèmies Agudes. 

Tema 14 (37). Síndromes Limfoproliferatives. Generalitats. Limfoma de Hodgkin. 

Tema 15 (38). Limfomes no Hodgkin B. 

Tema 16 (39). Limfomes no Hodgkin T. Síndrome limfoproliferativa crònica (SLPC) d'expressió leucèmica. 

Tema 17 (40). Diagnòstic diferencial de gammapaties monoclonales: Mieloma Múltiple. 

Tema 18 (41). M.Waldenström.Amiloïdosis. Altres gammapatías. 

Tema 19 (42). Melsa i esplenomegàlies. Patologia del sistema macrocític-fagocitari (SMF). 

Tema 20 (43). Patologia plaquetar:Trombocitosis i trombopènies. 

Tema 21 (44).Trombopaties i trombopènies.Trombopènia immune primària (PTI).

Tema 22 (45). Fisiologia de lahemostàsia i de trastorns de coagulació.

Tema 23 (46). Patologia congènita de coagulació: Hemofílies i Malaltia de Von Willebrand. 

Tema 24 (47). Patologia adquirida de la coagulació: Coagulació Intravascular Disseminada (CID). Hemofília adquirida.

Tema 25 (48). MalaltiaTromboembòlia venosa (ETEV). Trombofília. Tractaments anticoagulants iantiagregants. 

Tema 26 (49). Immunohematologia: Grups sanguinis. Malaltia hemolítica del nounat (EHRN).

Tema 27 (50). Medicina transfusional: components, indicacions i efectes adversos. 

Tema 28 (51). Trasplantament hematopoètic. Afèresis terapèutica.

 

C)     BLOC FARMACOLOGIA

Tema 1 (52). FARMACOLOGIA. Principis farmacològics de la quimioteràpia, hormonoteràpia i els nous agents.

Tema 2 (53). FARMACOLOGIA. Farmacologia de la coagulació.

 

D)    BLOC FÍSIC.

Tema 1 (54). Bases físiques en el diagnòstic i tractament hemato-oncològic.