Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1112 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

Unitat 1.1: Conceptes i metodologies d'investigació bàsiques.
 
1. La investigació en ciències de la salut: principis i mètodes
1.1. Història de la investigació i del Mètode científic
1.2. Tipus de coneixement i mètodes d'adquisició (inducció i deducció).
1.3. Conceptes bàsics i etapes del mètode científic.
1.4. Paradigmes de la investigació: Positivista i Constructivista. Metodologies quantitatives i qualitatives.
1.5. Classificació de la recerca en ciències de la salut.
1.6. Estratègies per a l'aplicació del mètode científic (Observació i experimentació).
1.7. Elaboració i comprovació d'hipòtesis.
1.8. Construcció de lleis, teories i models.
 
2. Estructura i funcionament d'un projecte d'investigació.
2.1. Com sorgeix un projecte: Idea i plantejament.
2.2. Selecció i desenvolupament de la pregunta d'investigació.
2.3. Plantejament d'hipòtesis i objectius.
2.4. Disseny, planificació i desenvolupament d'un projecte d'investigació: metodologies i recursos.
 
 
Unitat 1.2: Estadística.
 
3. Estadística bàsica descriptiva.
3.1. Variables: tipus, selecció, i escales de mesura.
3.2. Representacions gràfiques.
3.3. Mesures de tendència central.
3.4. Mesures de dispersió.
3.5. Mesures de posició no central: quantils i percentils.
 
 
Unitat 1.3: Epidemiologia bàsica.
 
4. Història de l'Epidemiologia.
 
5. Epidemiologia bàsica.
5.1 Epidemiologia descriptiva (una població).
5.2. Mesures de freqüència fonamentals: incidència i prevalència.
5.3. Principals dissenys d'estudis epidemiològics: estudis observacionals i estudis d'intervenció.
 
 
Unitat 1.4: Recerca mèdica bàsica.
 
6. Introducció a la Investigació mèdica bàsica. Principals mètodes i dissenys.
 
 
Unitat 1.5: Metodologies d'informació i TIC en medicina.
 
7. Documentació mèdica.
7.1. Fonts d'informació en medicina.
7.2. Estratègies de recerca de la informació.
7.3. Eines de recuperació d'informació.
7.4. Bases de dades bibliogràfiques.
7.5. Avaluació de recursos electrònics.
7.6. Introducció a les eines de gestió de la bibliografia.
 
8. Eines de productivitat en la gestió de la documentació mèdica.
8.1. Eines d'ofimàtica d'escriptori. Gestors de fulls de càlcul i gestors de bases de dades.
8.2. Recursos de computació en el núvol (Cloud Computing). Comunicació, organització, col·laboració i interoperabilitat.
8.3. Bases de dades. Disseny, gestió i tecnologies.
 
 
Unitat 1.6: Elaboració i difusió de resultats científics.
 
9. Estructura i presentació d'un treball científic. Recull i presentació de la informació.
9.1. Tipus de comunicació: comunicació oral, elaboració de pòsters i escriptura d'articles científics.
9.2. Classificació de les publicacions científiques.
9.3. Gestors de referències bibliogràfiques en l'escriptura científica.
9.4. Eines de gestió documental.
9.5. Exposició del contingut: estructura.
9.6. Redacció del treball: llenguatge i estil.