Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER06 - Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient: - Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina. - De l’obligació del metge a contribuir en aquest progrés. - Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.

CB02 - Biologia cel·lular i biologia del desenvolupament. - Saber descriure la cèl·lula i identificar els diversos orgànuls cel·lulars. Diferenciació i proliferació cel·lular. - Saber establir les relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen. - Conèixer els processos de desenvolupament que condueixen en l’establiment del pla corporal de l’organisme humà i els mecanismes cel·lulars i genètics corresponents.

CB04 - Bioquímica i biologia molecular. - Conèixer l’estructura de les biomolècules per a entendre les propietats determinants de la seua funció biològica en el context cel·lular i de l’organisme. - Conèixer les estructures i les funcions bàsiques de les cèl·lules de l’organisme humà, amb l’aplicació dels conceptes i el llenguatge bioquímics. - Aprendre a utilitzar l’enfocament bioquímic en l’estudi de les funcions cel·lulars i de l’organisme. - Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les tècniques bioquímiques aplicades a la investigació i al mesurament de les funcions cel·lulars. - Conèixer les bases moleculars de la malaltia.

CB21 - Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de: - Mantenir una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi, juntament amb una predisposició a la col·laboració -. Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars. - Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues. - Fer una exposició científica davant d’un auditori.

DP02 - Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.

FSS03 - El metge com investigador. Ser conscient: -de la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional; -de la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional; -de les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

FSS06 - El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

DP05 – Motivació. Ser capaç de mantenir un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Resultats d'aprenentatge

Motivació.Ser capaç de mantindre un alt nivell de motivació a pesar de les dificultats.

Laboratori. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori.

El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

Contribució al progrés de la medicina. Ser conscient:- Del progrés que ha experimentat i experimenta la medicina.- De l’obligació del metge a contribuir en aquest progrés.- Del paper del metge en la confecció de guies clíniques i ètiques.

Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de:- Mantindre una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi i una predisposició a la col·laboració.- Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars.- Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.- Fer una exposició científica davant d’un auditori de col·legues.

Bioquímica i biologia molecular.- Conèixer l’estructura de les biomolècules per a entendre les propietats determinants de la seua funció biològica en el context cel·lular i de l’organisme.- Conèixer les estructures i les funcions bàsiques dels cèl·lules de l’organisme humà, amb l’aplicació dels conceptes i el llenguatge bioquímics.- Aprendre a utilitzar l’enfocament bioquímic en l’estudi dels funcions cel·lulars i de l’organisme.- Conèixer les bases teòriques i pràctiques de les tècniques bioquímiques aplicades a la investigació i a la mesura dels funcions cel·lulars.- Conèixer les bases moleculars de la malaltia.

Biologia cel·lular i biologia del desenvolupament.- Saber descriure la cèl·lula i identificar els diversos orgànuls cel·lulars. Diferenciació i proliferació cel·lular- Saber establir les relacions entre les estructures intracel·lulars i les funcions que realitzen.- Conèixer els processos de desenvolupament que condueiïxen en l’establiment del pla corporal de l’organisme humà i els mecanismes cel·lulars i genètics corresponents.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.