MP1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Curs 4 - Anual

Temari

Temari

1- Variació lingüística: els textos al llarg de la història i de la geografia

2- Anàlisi i comprensió i producció de texts. Panorama literari.

3- Alfabetització digital. Preparació de treballs.

4- Anàlisi i desenvolupament de materials i recursos per a l'aprenentatge.

5- Aplicació de les habilitats lingüiístiques a l'aula (MCERL). El desenvolupament de cadascun dels items en el programa d'aula.