MP1045 - Estratègies d'Anàlisi i Producció de Textos Catalans

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

El programa és d'un semestre i s'articula amb exposicions teòriques del professor, pràctiques de comentari de text de professor i dels alumnes. En un segon punt s'haurà de tenir en compte la capacitat de l'alumnat per a gestionar els texts. És a dir, produir comentaris crítics i desenvolupar la seua aplicació didàctica a una aula de primària. En aquest sentit l'expressió oral i escrita de l'alumne del grau ha de ser revisada a fi de centrar l'avaluació sobre aquest punt. Activitat individual: comprensió de texts i judici crític Col·lectiva: posada en comú de coneixements i desenvolupament de cara a la transposició didàctica. Específic: focalització sobre temes concrets. Global: activitats analítiques, de transversalitat (història, literatura comparada, etc. ) Transposició didàctica. Creació: habilitat d'expressió oral i escrita per part de l'alumnat. _Desenvolupament de capacitats argumentatives.