Informació general dels Cursos d'estiu UJI

Última modificació: 02/06/2014 | Font: SASC

Matrícula

Termini

La matriculació de tots els cursos s’inicia el dia 2 de juny de 2014, a les 10.00 hores. El pagament de la matrícula es tramita per venda electrònica amb targeta bancària. Les despeses que originen les operacions bancàries són a càrrec de l’alumnat.

El termini de matriculació finalitza quatre dies hàbils abans del començament de cada curs o quan es cobrisquen les places.

Els cursos es completen per rigorós ordre d’inscripció en la pàgina web, però la inscripció no és efectiva fins que no conste l’acreditació del pagament bancari.

Les places són limitades.

No s’admeten oients als cursos.

Per a justificar el tipus de matrícula abonada cal enviar al Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) la justificació documental.

L’organització dels Cursos d’Estiu no es responsabilitza de les alteracions que, per causes alienes a aquesta, es puguen produir en el programa dels cursos.

Formalització

La matriculació es realitza per Internet, en la pàgina: http://inscripcio.uji.es.

La Universitat facilitarà l’accés a la matrícula amb ordinadors a disposició dels membres de la comunitat universitària a les seus de l’UJI.

En el mateix moment de la inscripció es pot consultar si queden places en el curs que interessa o si es queda en llista d’espera (apareix un missatge en roig en aquest últim cas). La inscripció es formalitza amb el pagament amb targeta bancària, de crèdit o de dèbit. S’ha de realitzar una inscripció per a cada curs i tramitar un pagament per cada curs matriculat.

Si no es fa efectiu el pagament abans de 48 hores es perd la plaça reservada i aquesta queda lliure o, si el curs s’havia tancat perquè s’havien cobert les places, es contacta amb les persones en llista d’espera per ordre d’inscripció.

Documentació que s’ha de presentar al SASC

- Fotocòpia del DNI per a l’expedició del certificat d’assistència.

- Si escau, fotocòpia del carnet d’alumnat o de SAUJI.

Presentació de la documentació

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC) de la Universitat Jaume I

Àgora Universitària. Campus del Riu Sec, 12071 Castelló de la Plana

Telèfon: 964 728 896

sasc@uji.es

Horari: de 10 a 14 hores, de dilluns a divendres

També es pot presentar aquesta documentació el primer dia del curs, en la recepció i entrega de material del curs.

Devolució de les taxes

La Universitat Jaume I gestionarà, a partir del mes d’octubre, la devolució de les taxes corresponents, si escau.

La devolució es realitzarà al número de compte vinculat amb la targeta amb què es va tramitar el pagament.

La renúncia a la matrícula i la devolució de les taxes es pot sol·licitar fins a set dies naturals abans del començament del curs. La devolució de taxes s’ha de sol·licitar, en tot cas, per mitjà de l’imprès oficial de l’UJI, que s’ha de presentar en el Registre General de l’UJI. Una vegada començat el curs no es tramitarà la devolució de les taxes excepte si s’aporta justificant mèdic.

Certificacions

Se certificarà l’assistència amb aprofitament» al curs a les persones que hagen assistit almenys al 80% de les hores de classe i que hagen firmat el control corresponent.

Els cursos 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16 i 17 tenen la possibilitat d’obtenir un certificat de 25 hores si quan es realitza la inscripció es tria la tarifa B. Per a tenir dret a aquesta certificació de 25 hores, s’ha de presentar un treball sobre el curs que serà avaluat per la direcció. La direcció del curs és qui ha d’emetre l’acta de dret a certificat.

Ajudes que pot sol·licitar l’alumnat

- Programa d’ajudes a la mobilitat de l’alumnat DRAC-ESTIU. Informació general. Informació UJI: 964 729 037

- Convocatòria d’ajudes per a l’assistència d’alumnat de la Universitat Jaume I a universitats, cursos d’estiu i congressos. Aquesta convocatòria finalitza el 13 de juny de 2014. Telèfon d’informació: 964 729 395

- 20 beques de la Facultat de Ciències Humanes i Socials. Dirigides a alumnat de la Facultat de Ciències Humanes i Socials que es matricule als cursos vinculats a aquesta Facultat. Telèfon d'informació: 964 729 816

- 20 beques de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Dirigides a alumnat de la Facultat de Jurídiques i Econòmiques que es matricule als cursos vinculats a aquesta Facultat. Telèfon d'informació: 964 728 526

- 9 beques de la Facultat de Ciències de la Salut. Dirigides a alumnat de la Facultat de Ciències de la Salut que es matricule als cursos vinculats a aquesta Facultat. Telèfon d'informació: 964 387 721 / 964 387 722

- Convocatòria de Microajudes de la Fundació Càtedra Soler i Godes. Telèfon d'informació: 964729076. Consulteu la convocatòria

Informació general de les beques UJI

Preu dels cursos

Tarifa A

  • 50 euros per a alumnat (s’ha d’adjuntar el carnet d’alumnat o matrícula del curs 2013/14).
  • 60 euros per a professorat, personal d’administració i SAUJI.
  • 80 euros per al públic en general.


Tarifa B

  • 60 euros per a alumnat (s’ha d’adjuntar el carnet d’alumnat o matrícula del curs 2013/14).
  • 70 euros per a professorat, personal d’administració i SAUJI.
  • 90 euros per al públic en general.

Les dades subministrades en el formulari d’inscripció seran objecte de tractament automatitzat i incorporats al fitxer corresponent el responsable del qual és la Universitat Jaume I. La finalitat del tractament és únicament la de control i gestió de les activitats del SASC: difusió d’informació referent a activitats socioculturals, estudis i enquestes d’opinió i altres finalitats derivades de l’activitat de la Universitat. Es recomana que siguen operatives perquè els avisos relacionats amb els Cursos d’Estiu es realitzaran a través d’aquestes. Les persones interessades poden exercir els seus drets davant el Servei d’Activitats Socioculturals de la Universitat Jaume I, Av. Sos Baynat s/n, 12071, Castelló de la Plana, telèfon 964 728 896, adreça electrònica: sasc@uji.es.

 

Tornar a la pàgina principal dels Cursos d'Estiu 2014

Informació proporcionada per: Servei d'Activitats Socioculturals
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16